Θέσεις Εργασίας

Η ομάδα μας αναπτύσσεται διαρκώς και αρκετά συχνά δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αν ασχολείστε με το Digital Marketing, έχετε όρεξη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο info@imbnet.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 8542567.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε είτε συνεργαστούμε άμεσα είτε όχι.

Αν είστε Developer

developer photo

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι οι τεχνολογίες που ασχολούμαστε είναι:

 1. CMS WordPress & Magento
 2. HTML5 – CSS3 – JS – JQUERY – BOOTSTRAP – VUE JS – ANGULAR
 3. PHP – LARAVEL – OOP – MVC
 4. APACHE – NGINX – MYSQL
 5. Απαραίτητα προσόντα:
 6. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 7. Εργασιακή εμπειρία σε Front End ή Back End
 8. Εκπληρωμένη η στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Αν είστε Designer

designer photo

Πρέπει να έχετε καλή εμπειρία:

 1. Photoshop
 2. Illustrator
 3. After Effects
 4. InDesign

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Portfolio
 2. Τριετή εμπειρία στο σχεδιασμό Site και E-shop
 3. Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 1. Γνώσεις Social Media
 2. Motion Graphics γνώσεις

Αν είστε Developer

developer photo

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι οι τεχνολογίες που ασχολούμαστε είναι:

 1. CMS WordPress & Magento
 2. HTML5 – CSS3 – JS – JQUERY – BOOTSTRAP – VUE JS – ANGULAR
 3. PHP – LARAVEL – OOP – MVC
 4. APACHE – NGINX – MYSQL
 5. Απαραίτητα προσόντα:
 6. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 7. Εργασιακή εμπειρία σε Front End ή Back End
 8. Εκπληρωμένη η στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Αν είστε Designer

designer photo

Πρέπει να έχετε καλή εμπειρία:

 1. Photoshop
 2. Illustrator
 3. After Effects
 4. InDesign

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Portfolio
 2. Τριετή εμπειρία στο σχεδιασμό Site και E-shop
 3. Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 1. Γνώσεις Social Media
 2. Motion Graphics γνώσεις

Αν είστε Digital Marketer…

marketer photo

Θέλουμε να έχετε:

 1. Πτυχίο Marketing ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Master
 2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη εργασία
 3. Γνώση και εμπειρία σε Google Adwords, SEO, Social Media ads, Email Marketing,
 4. Affiliate Marketing, Content Marketing, Google Analytics
 5. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 6. Επικοινωνιακές δεξιότητες
 7. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Θα εκτιμηθούν:

 1. Πιστοποίηση Google Adwords – Analytics

Παρέχονται:

 1. Ικανοποιητικός μισθός βάσει προσόντων – ασφάλεια
 2. Αξιοπιστία και συνέπεια στις πληρωμές
 3. Τακτική εκπαίδευση
 4. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 5. Bonus επίτευξης στόχων
 6. Lounge φαγητού – χαλάρωσης – διαλείμματος
kataskevi-istoselidon-digital-marketing-agency

Αν είστε Digital Marketer…

marketer photo

Θέλουμε να έχετε:

 1. Πτυχίο Marketing ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Master
 2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη εργασία
 3. Γνώση και εμπειρία σε Google Adwords, SEO, Social Media ads, Email Marketing,
 4. Affiliate Marketing, Content Marketing, Google Analytics
 5. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 6. Επικοινωνιακές δεξιότητες
 7. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Θα εκτιμηθούν:

 1. Πιστοποίηση Google Adwords – Analytics

Παρέχονται:

 1. Ικανοποιητικός μισθός βάσει προσόντων – ασφάλεια
 2. Αξιοπιστία και συνέπεια στις πληρωμές
 3. Τακτική εκπαίδευση
 4. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 5. Bonus επίτευξης στόχων
 6. Lounge φαγητού – χαλάρωσης – διαλείμματος
kataskevi-istoselidon-digital-marketing-agency