Engagement Marketing

    Engagement Marketing - Αφοσίωση και προσέλκυση πελατών   Όλες οι επιχειρήσεις έχουν την ίδια αποστολή, τη μεγιστοποίηση του κέρδους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Χαμηλότερο κόστος δεν σημαίνει απαραίτητα…

Continue ReadingEngagement Marketing

SEO Πρώτη Σελίδα

  Τι είναι το SEO; Seo (Search Engine Optimization) είναι οι μέθοδοι & τεχνικές βελτιστοποίησης που έχουν ως στόχο την ανοδική πορεία κατάταξης της ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών…

Continue ReadingSEO Πρώτη Σελίδα